ÇİFTCİOĞLU PATOLOJİ VE SİTOLOJİ MERKEZİ

İçeriğe git

Ana Menü

PATOLOJİ NEDİR

Patoloji nedir?
Organ ve dokularda hastalıklar veya kazalar sonucunda meydana gelen yapısal ve fonksiyonel bozuklukları inceleyen ilim dalı. Patoloji yalnız insan değil hayvan ve bitkilerin de hastalık hallerini inceler. Patolojiyle uğraşan kişilere Patolog denir
Patolojinin metodları
Patolojide fizik, kimya, anatomi, histoloji ve bakteriyolojide kullanılan metodlar uygulanır. Patolojide kullanılan bir diğer metod da otopsidir. Otopsi bütün organların çıplak gözle muayenesini sağlar. Bu muayenelerde ölüm sebepleri ve hastalıklarda organ yapısında ortaya çıkan bozukluklar (lezyonlar) belirlenebilir. Bozukluk her zaman çıplak gözle görülemez. bazen da mikroskobik bir inceleme yapmayı gerektirir.
Mikroskobun gelişmesi, tespit metodlarıyla hücrenin canlı organizmada olduğu gibi incelenebilmesinin mümkün olması, elektron mikroskobunun çalışma alanına girmesi, doku kültürlerinin yapılabilmesi, mikroskobik muayenelerde fizik ve kimyasal usullerin kullanılması, patolojinin araştırma alanını genişletmiş ve oldukça ayrıntılı araştırmaların yapılabilmesine imkan vermiştir.


PATOLOJİNİN BÖLÜMLERİ

Patolojik anatomi
Hastalıklarla ilgili olarak organ ve dokularda meydana gelen ve çıplak gözle veya mercekle görülebilen değişikliklerin incelenmesidir. Böylece 0,1 milimetreden büyük olan değişiklikler incelenebilmektedir.
Histopatoloji ve sitopatoloji: Histopatolojide doku ve hücreler, sitopatolojide ise hücre ve bakteriler incelenebilir. Sitopatolojinin gelişmesi, kanserin erken teşhisinde birçok merhalenin alınmasını sağlamıştır. Vücudun çeşitli salgılarından ve yerlerinden alınan örneklerle hücre karakterinin değişmesinin görülmesi bir kanser habercisi olarak ele alınır ve ona göre hareket edilir.
Cerrahi patoloji
Diğer ismi biyopsidir. Cerrahi müdahale ile veya özel iğnelerle hastalık bölgelerinden alınan parçaların incelenmesidir.
Histokimyasal patoloji
Mikroskobik inceleme için hazırlanan doku ve kesitlerin çeşitli boyama metodlarıyla incelenmesi.
Deneysel patoloji
Hastalıkların hayvanlarda araştırılması ve tedavi usullerinin denenmesinde kullanılan bir araştırma alanıdır.
Klinik patoloji
Biyokimyasal, mikrobiyolojik ve kan muayenelerinin beraberce yapılması ve hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan bir araştırma alanıdır.
Genel patoloji
Genel anlamda hastalıkların sebeplerini ve hastalıkların oluş biçimlerini, hastalıklar sonucunda organ ve dokularda meydana gelen fonksiyon bozukluklarını inceleyen patolojinin en geniş dalıdır.
Özel patoloji ve sistem patolojisi
Her sistem ayrı ayrı ele alınır. Her sistemi tutan hastalıklar incelenirken hastalığın amili, oluşu ve ortaya çıkan patolojik durumlar araştırılır.
Patolojinin bunlardan başka, Genetik Patoloji, Adli Tıp Patolojisi, Submikroskobik Patoloji, Coğrafik Patoloji gibi çok özelleşmiş dalları da vardır.İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön